Showing 1–24 of 90 results

Ֆիլտրել

20V 4Ah ԱՀՄ և պտուտակադարձիչ 20V TOTAL TCKLI2009 2 մարտկոցով 19318

125,550 Դր.
Զամբյուղ

20V Օդամղիչ TOTAL TABLI2002 19320

40,500 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2132301HT 19339

13,502 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2132303HT 19338

8,776 Դր.
Զամբյուղ

N39 Դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ կոշիկ 6KV TSP207IDSB.39 19362

17,553 Դր.
Զամբյուղ

N44 Դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ կոշիկ 6KV TSP207IDSB.44 19363

17,553 Դր.
Զամբյուղ

Ամրեցման սարք ծալովի TOTAL THT32321 32” 20783

12,420 Դր.
Զամբյուղ

Աքցանների հավաքածու 4 կտոր TOTAL THTJ214041 19346

12,420 Դր.
Զամբյուղ

Բացվող բանալի TOTAL THT171206 19347

4,860 Դր.
Զամբյուղ

Գայլիկոն հորատիչի խաչաձև 12*210մմ TOTAL TAC311201C 20786

1,256 Դր.
Զամբյուղ

Գայլիկոնիչ TOTAL TG1061356-2 19321

18,563 Դր.
Զամբյուղ

Գլխիկի պոչ դինանոմետրիկ TOTAL THPTW300N2 19361

5,805 Դր.
Զամբյուղ

Գործիքների հավաքածու TOTAL THKTHP21006 100կտոր 20788

66,150 Դր.
Զամբյուղ

Գործիքների հավաքածու TOTAL THKTHP21306 130 կտոր 19352

32,405 Դր.
Զամբյուղ

Դիզելային գեներատոր TOTAL TP450001 19323

776,250 Դր.
Զամբյուղ

Դիզելային գեներատոր անձայն TOTAL TP250003 19324

877,500 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ գործիքների հավաքածու 26կտոր TOTAL THKITH2601 20782

151,200 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ գործիքների հավաքածու TOTAL THKITH1601 16կտոր 19354

48,600 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ գործիքների հավաքածու TOTAL THKTV02H091 9կտոր 19353

21,330 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ հարթաշուրթ 180մմ 1000V TOTAL THTIP2171 19343

4,590 Դր.
Զամբյուղ

Երկարաշուրթ 160մմ CR-V TOTAL THT220606S 19342

2,700 Դր.
Զամբյուղ

Զուբիլ 19*305մմ TOTAL THT4411216 19355

2,768 Դր.
Զամբյուղ

Զուբիլ սուր 4*305մմ TOTAL THT4421216 19356

2,970 Դր.
Զամբյուղ

Թուփ էտող գործիք 20V THTLI20461 20776

62,100 Դր.
Զամբյուղ