Showing 1–24 of 68 results

Ֆիլտրել

140մմx16/25.4մմ 24T Սղոցի դիսկ 140մմ TOTAL TAC232241 18970

2,970 Դր.
Զամբյուղ

Ալմաստե դիսկ չոր 115մմ 2կտոր TOTAL TAC21111532 18977

1,958 Դր.
Զամբյուղ

115մմ*1,6մմ մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2211153 18976

297 Դր.
Զամբյուղ

115մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131153HT 16801

1,620 Դր.
Զամբյուղ

125մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131253HT 16802

2,025 Դր.
Զամբյուղ

180մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131803HT 16803

4,455 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Մետաղ կտրող սկավառակ գոգավոր կենտրոն TOTAL TAC2212301HA 16799

1,148 Դր.
Զամբյուղ

125մմ 5կտոր Հղկաթղթի կոմպլեկտ TAC731251 15374

742 Դր.
Զամբյուղ

125մմx22․2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2111251 16670

2,450 Դր.
Զամբյուղ

180մմ*3մմ Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2211801 16668

846 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL 115*1.2*22.2մմ TAC2211151 Մետաղ կտրող սկավառակ 3484

297 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211155 115*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10հ 10842

3,119 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211155 115*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10844

342 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211253 125*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10845

371 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211802 180*1.6*22.2մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10644

698 Դր.
Զամբյուղ

115մմx22.2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2111103 11475 

1,262 Դր.
Զամբյուղ

125մմx22․2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2111253 4200 

1,707 Դր.
Զամբյուղ

180մմx22.2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2111803 4201

3,713 Դր.
Զամբյուղ

230մմx22.2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2112303 4202

5,570 Դր.
Զամբյուղ

115մմx22.2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2121153 4203 

1,262 Դր.
Զամբյուղ

230մմx22․2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2122303 4204

5,496 Դր.
Զամբյուղ

105մմx20մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131051HT 11570

2,598 Դր.
Զամբյուղ

180մմx22․2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131801HT 14475

6,090 Դր.
Զամբյուղ

180մմx22․2մմ Ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131803 4197

3,417 Դր.
Զամբյուղ