Showing 1–24 of 55 results

Ֆիլտրել

Բացովի բանալի TOTAL THT1010123 300մմ 0-35մմ 19316

4,860 Դր.
Զամբյուղ

Բացովի բանալի TOTAL THT101063 150մմ 0-19.2մմ 19315

1,620 Դր.
Զամբյուղ

T-աձև բանալի TOTAL THTSW1006 10մմ 200*310մմ 19198

1,580 Դր.
Զամբյուղ

T-աձև բանալի TOTAL THTSW1206 12մմ 200*310մմ 19107

1,580 Դր.
Զամբյուղ

T-աձև բանալի TOTAL THTSW1406 14մմ 200*310մմ 19108

1,580 Դր.
Զամբյուղ

T-աձև բանալի TOTAL THTSW1706 17մմ 200*310մմ 19109

1,890 Դր.
Զամբյուղ

Y-աձև բանալի TOTAL THYSW081012 19110 8-10-12մմ (145մմ)

1,971 Դր.
Զամբյուղ

Y-աձև բանալի TOTAL THYSW101214 19111 10-12-14մմ (145մմ)

1,971 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ T-աձև բանալի THITH121 TOTAL 140մմ 19137

13,905 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ բանալիների հավաքածու TOTAL THKISPA0701 7կտոր 19099

29,025 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ կարգավորող բանալի TOTAL THIADW081 200մմ 19135

14,580 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ կարգավորող բանալի TOTAL THIADW082 250մմ 19136

16,605 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ ճռիկով բանալիների հավաքածու TOTAL THKISPA0603 6կտոր

55,350 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկ օղակաձև բանալիների հավաքածու TOTAL THKISPA0702 7կտոր 19100

33,075 Դր.
Զամբյուղ

Խողավակի բանալի TOTAL THT170806 200մմ 19093

3,038 Դր.
Զամբյուղ

Յազվա 250մմ CR-V THT191001

4,860 Դր.
Զամբյուղ

10մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA101 15230

668 Դր.
Զամբյուղ

11մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA111 15231

713 Դր.
Զամբյուղ

12մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA121 15232

757 Դր.
Զամբյուղ

13մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA131 15233

802 Դր.
Զամբյուղ

17մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA171 15235

1,055 Դր.
Զամբյուղ

24մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA241 15239

2,109 Դր.
Զամբյուղ

280մմ Բանալի հարթաշուրթ TOTAL THT111113 15375

4,233 Դր.
Զամբյուղ

30մմ Բանալի համակցված TOTAL TCSPA301 15241

3,714 Դր.
Զամբյուղ