Showing 1–24 of 75 results

Ֆիլտրել

Մետաղ կտրող սարք հիդրավլիկ TOTAL THSC022 4-22 մմ 100KN 19311

63,450 Դր.
Զամբյուղ

Աքցան դիէլեկտրիկ TOTAL THTIP2571 180մմ 19091

4,185 Դր.
Զամբյուղ

Աքցան փոքր TOTAL THTMN356 115մմ 19270

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Աքցան փոքր TOTAL THTMN556 115մմ 19275

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Գոչծիքների հավաքածու 4 կտոր տուփով THKTV02P042 19097

15,525 Դր.
Զամբյուղ

Դիէլեկտրիկի հարթաշուրթերի հավաքածու TOTAL THT2K0302 1000V 3կտոր

11,745 Դր.
Զամբյուղ

Երկարաշուրթ կեռ փոքր TOTAL THTMN456 115մմ 19272

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Երկարաշուրթ փոքր TOTAL THTMN256 115մմ 19271

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Լար կտրող գործիք TOTAL THT115242 600մմ 19184

12,150 Դր.
Զամբյուղ

Լար կտրող գործիք TOTAL THT115362 900մմ 19185

22,545 Դր.
Զամբյուղ

Լարերի սեղմիչ TOTAL THCPC0506 19092

5,805 Դր.
Զամբյուղ

Կլորաշուրթ փոքր TOTAL THTMN656 115մմ 19273

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Հարթաշուրթ փոքր TOTAL THTMN156 115մմ 19269

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Հեղյուսի կտրիչ TOTAL THT113366 900մմ 19182

22,950 Դր.
Զամբյուղ

Հեղյուսի կտրիչ TOTAL THT113486 1200մմ 19183

37,125 Դր.
Զամբյուղ

Տափակաշուրթ փոքր TOTAL THTMN756 115մմ 19274

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Տափակաշուրթ փոքր TOTAL THTMN856 115մմ 19276

1,283 Դր.
Զամբյուղ

Փոքր հարթաշուրթերի հավաքածու TOTAL THTJ214042 4կտոր 19277

14,580 Դր.
Զամբյուղ

Երկարաշուրթ 200մմ CR-V 30% THT220806S

3,105 Դր.
Զամբյուղ

Կուսաչկա 180մմ CR-V 30% THT27716S

3,240 Դր.
Զամբյուղ

Աքցան 180մմ CR-V TOTAL THT230706S 19009

3,038 Դր.
Զամբյուղ

Աքցան կեռ 250մմ TOTAL THT281005 18981

3,713 Դր.
Զամբյուղ

1000V 160մմ դիէլեկտրիկ THTIP2161 16817

3,780 Դր.
Զամբյուղ

1000V 160մմ Դիէլեկտրիկ լար մաքրող գործիք TOTAL THTIP2661 16821

4,185 Դր.
Զամբյուղ