Showing all 19 results

Ֆիլտրել

230մմ Մետաղ կտրող սկավառակ գոգավոր կենտրոն TOTAL TAC2212301HA 16799

1,148 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2212306 16800

1,148 Դր.
Զամբյուղ

180մմ*3մմ Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2211801 16668

846 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211155 115*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10հ 10842

3,118 Դր.
Զամբյուղ

TOTAL TAC2211253 125*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10845

371 Դր.
Զամբյուղ

Երկաթ տաշող սկավառակ TOTAL 180*6*22.2մմ TAC2231801 4193

1,380 Դր.
Զամբյուղ

Երկաթ տաշող սկավառակ TOTAL 230*6*22.2մմ TAC2232301 4194

2,080 Դր.
Զամբյուղ

Երկաթ տաշող սկավառակ TOTAL TAC2231251 125մմ 4192

713 Դր.
Զամբյուղ

Կտրող դիսկ 125մմ տուփով 10հ. TOTAL TAC2211255 16488

3,712 Դր.
Զամբյուղ

Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL 230*1.6*22.2մմ TAC2212302 14473

1,039 Դր.
Զամբյուղ

Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL 355*3*25.4մմ TAC2213551 4190

2,599 Դր.
Զամբյուղ

230մմ *3մմ Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2212303 16669

1,039 Դր.

TOTAL 115*1.2*22.2մմ TAC2211151 Մետաղ կտրող սկավառակ 3484

297 Դր.

TOTAL TAC2211155 115*1.2*22մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10844

342 Դր.

TOTAL TAC2211802 180*1.6*22.2մմ Մետաղ կտրող սկավառակ 10644

698 Դր.

Երկաթ տաշող սկավառակ TOTAL TAC2231151 115մմ 10734

594 Դր.

Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL 230*3*22.2մմ TAC2212301 3486

1,114 Դր.

Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL 230*3*22.2մմ TAC2212301 3485

1,039 Դր.

Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL 405*3*25.4մմ TAC2214051 4191

3,342 Դր.