Showing all 20 results

Ֆիլտրել

N8 200մմ Մամլակ TOTAL THT6186 15363

68,765 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ 110մմ TOTAL THT13342 16569

445 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ 125մմ TOTAL THT13151 16689

4,901 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ 63*150մմ TOTAL THT1340601 16566

2,227 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ 63*300մմ TOTAL THT1340602 16567

2,598 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ 63*450մմ TOTAL THT1340603 16568

3,118 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ TOTAL C THT13141 100մմ 10863

3,638 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ TOTAL C THT13161 150մմ 10864

5,569 Դր.
Զամբյուղ

150մմx50մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1320501 4271

2,035 Դր.
Զամբյուղ

200մմx50մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1320502 4272

2,094 Դր.
Զամբյուղ

250մմx50մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1320503 4273

2,183 Դր.
Զամբյուղ

300մմx80մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1320801 4274

3,802 Դր.
Զամբյուղ

300մմx120մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1321201 4275

6,208 Դր.
Զամբյուղ

400մմx120մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1321202 4276

6,788 Դր.
Զամբյուղ

500մմx120մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1321203 4277 

7,353 Դր.
Զամբյուղ

1200մմx140մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1321402 14490

17,377 Դր.
Զամբյուղ

Սեղմիչ TOTAL THT13362 6”

594 Դր.
Զամբյուղ

N6 150մմ Մամլակ TOTAL THT6166 15362

39,358 Դր.

Մամլակ TOTAL THT6146 10754

25,252 Դր.

800մմx120մմ Սեղմիչ TOTAL F THT1321204 4278

8,837 Դր.