Showing 1–24 of 30 results

Ֆիլտրել

Կոմպրեսոր 100լ TOTAL TC2301006 21105

324,000 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսոր 200լ TOTAL TC1402002 21106

526,500 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսոր եռաֆազ 300լ TOTAL TC1553002 21107

877,500 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսոր եռաֆազ 500լ TOTAL TC1755002 21108

1,174,500 Դր.
Զամբյուղ

Էլեկտրական ներկացիր TOTAL TT3506 4154

17,831 Դր.
Զամբյուղ

Էլեկտրական Ներկացիր TOTAL TT5006 4355 

23,038 Դր.
Զամբյուղ

Էլեկտրական Ներկացիր TOTAL TT5006-2 11516

25,260 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսատորի խողովակ TOTAL THT11051 5մ 4375

4,307 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսատորի խողովակ TOTAL THT11101 10մ 4376

5,795 Դր.
Զամբյուղ

Կոմպրեսատորի խողովակ TOTAL THT11151 15մ 4377

8,023 Դր.
Զամբյուղ

Ներկացիր TOTAL TSGLI2001 4337 մարտկոցով

27,485 Դր.
Զամբյուղ

Օդով ատրճանակ TOTAL TAT11601 4372

7,020 Դր.
Զամբյուղ

Օդով ատրճանակ TOTAL TAT3031 4367

1,635 Դր.
Զամբյուղ

Օդով ատրճանակ մաքրող TOTAL TAT20751 4160

5,200 Դր.
Զամբյուղ

Օդով ատրճանակների կոմպլեկտ TOTAL TATK051 4159 5կտոր

19,168 Դր.
Զամբյուղ

Օդով գործիքների հավաքածու TOTAL TATK053 5կտոր 16651

18,570 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TAT11004 4370

24,064 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT10402  4161 

9,660 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT10601 4163

13,818 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT10605 11471

51,255 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT11001  4162 

9,805 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT11002 4369

17,082 Դր.
Զամբյուղ

Օդով Ներկացիր TOTAL TAT11005 4368

10,398 Դր.
Զամբյուղ

Օդով ստեպլեր բետոնի մեխի TOTAL TAT8641 16654

40,107 Դր.
Զամբյուղ