Showing 1–24 of 1364 results

Ֆիլտրել

Բենզոխոտհնձիչ 3,5 Kw TGT196201

Հղկող մեքենա օրբիտրալ 750W 180mm TDWS7501 15194

59,409 Դր.
Զամբյուղ

1000V 160մմ դիէլեկտրիկ THTIP2161 16817

3,780 Դր.
Զամբյուղ

1000V 160մմ Դիէլեկտրիկ լար մաքրող գործիք TOTAL THTIP2661 16821

4,185 Դր.
Զամբյուղ

1000V 160մմ Դիէլեկտրիկ կլորաշուրթ TOTAL THTIP2361 16818

3,645 Դր.
Զամբյուղ

1000V 200մմ Դիէլեկտրիկ աքցան TOTAL THTIP28101 16822

4,995 Դր.
Զամբյուղ

1000V 200մմ Դիէլեկտրիկ կլորաշուրթ TOTAL THTIP2381 16819

4,050 Դր.
Զամբյուղ

1000V 200մմ Դիէլեկտրիկ տափալաշուրթ TOTAL THTIP2481 16820

4,320 Դր.
Զամբյուղ

100մմ ժանգ մաքրող խոզանակ նեյլոն տափակ TOTAL TAC34045 16806

1,755 Դր.
Զամբյուղ

115մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131153HT 16801

1,620 Դր.
Զամբյուղ

125մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131253HT 16802

2,025 Դր.
Զամբյուղ

160մմ Աքցան TOTAL THT230606S 16816

2,970 Դր.
Զամբյուղ

180×45մմ Դանակ գիպսաստվարաթղթի TOTAL THT5116118 16832

3,240 Դր.
Զամբյուղ

180մմ ալմաստե սկավառակ TOTAL TAC2131803HT 16803

4,455 Դր.
Զամբյուղ

18x400x25մմ Հորատիչի զուբիլ TOTAL SDS-MAX TAC15221821 16796

3,240 Դր.
Զամբյուղ

200մմ Կլորաշուրթ TOTAL THT220806 16815

2,700 Դր.
Զամբյուղ

20×310մմ Հորատիչի գայլիկոն TOTAL TAC312003 16795

3,375 Դր.
Զամբյուղ

225մմ 1050վատ Հղկող մեքենա երկար TOTAL TWS10501 16792

93,150 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Մետաղ կտրող սկավառակ գոգավոր կենտրոն TOTAL TAC2212301HA 16799

1,148 Դր.
Զամբյուղ

230մմ Մետաղ կտրող սկավառակ TOTAL TAC2212306 16800

1,148 Դր.
Զամբյուղ

300մմ Թիթեղի մկրատ TOTAL THTJ534121 16835

7,020 Դր.
Զամբյուղ

300մմ Համակցված անկյունաչափ մագնիսով TOTAL TMT653005 16841

14,850 Դր.
Զամբյուղ

30x410x35մմ Հարվածային մուրճի զուբիլ TAC1532301 16798

10,800 Դր.
Զամբյուղ

30×410մմ Հարվածային մուրճի պիկ TOTAL TAC1531301 16797

10,800 Դր.
Զամբյուղ